Tekst

Photos from my Adventures in Norway and the rest of the World..

17. okt. 2019

GRÅKRÅKE - Hooded crow

Her kommer noen bilder av Kråke, fotografert i noen stille stunder fra skjul i Marnadal,
der hovedfokuset var Spurvhauken.. Småfugler, skærer, nøtteskriker og kråke var også flittig innom...
Takk til "Åkset Naturfoto" , for flotte opplevelser.. 1-2 okt 2019

Gråkråke; - Hooded crow
6. okt. 2019

SPURVHAUK - Sparrow Hawk 2019


Fikk litt tid til og gjøre litt filmopptak mens jeg satt i skjulet,
så da ble det en video ut av det, en kort video snutt på ca 2 1/2 min..

Spurvhauk; - Sparrow Hawk5. okt. 2019

SPURVHAUK - Sparrow Hawk

Turen gikk ned til Marnadal for og besøke "Åkset Naturfoto" ved Leiv Arne Åkset,
den 1 - 2 Oktober.. Dette for og fotografere Spurvhauk..
En del aktivitet den første dagen men hauken ville svært sjelden ned på tørkvistene,
selv om den jaget nøtteskriker både til venstre og høyre for oss..

Hadde den gleden av og sitte de to dagene sammen med Tom Dyring, Markus Varesvuo og Olli Immonen
den siste dagen også Torstein Wremer
For og si det sånn, neimen ikke enkelt og fange hauken i lufta, rask som et lyn..
Men fasinerende og følge med på/se dens gjentagende lek, mobbing og angrep..
Her noen bilder fra Marnadal;


Spurvhauk; - Sparrow Hawk


SPURVHAUKEN jager Nøtteskrike, og dette går i meget høy hastighet;

SPURVHAUKENE hadde nok ikke hvert så aktive, hvis det ikke hadde hvert Nøtteskriker der,
Her ett par luftige bilder av Nøtteskriker;


NØTTESKRIKE; - Eurasien Jay ;


15. sep. 2019

JORDUGLE - Short-eared Owl

Photos taken from the west coast of Norway, Jæren, and in the north of Noway (Seiland)

Jordugle, fugleart i uglefamilien. Ca. 38 cm lang eller omtrent som kattugle, men den veier oftest mindre: 230–500 g. Jordugla er spraglet i rustbrunt og gulbrunt og vingespennet er ca. 1 m. De brunsvarte flekkene på håndsvingfjærene er store og dråpeformede (den ligner hornugle). Jordugla hekker hos oss så å si bare i smågnagerår, langs skoggrensen og i snaufjellet over hele landet, fra Vestlandet til Nord-Norge også langs kysten.

JORDUGLE; - Short-eared Owl

10. sep. 2019

MUSVÅK - Common Buzzard

Musvåk, fugleart i haukefamilien. Ligner fjellvåk og vepsevåk (særlig i flukten), og har bare tilhold i lavlandet. Hos alle tre artene kan hunnen være dobbelt så tung som hannen.
Musvåken lever hovedsakelig av smågnagere, slanger og frosk. Musvåken hekker i hele Europa og Sentral-Asia, i Norge på sørlige Østlandet, og meget spredt på Vestlandet og i Trøndelag, sjeldent nord til Saltdal. Musvåken har avtatt betydelig i antall etter ca. 1920. Trekkfugl, men kan en sjelden gang overvintre i kyststrøk i Sør-Norge. Totalfredet. En ringmerket musvåk i utlandet ble 25 år gammel.


MUSVÅK; - Common Buzzard
8. sep. 2019

FJELLVÅK - Rough-legged buzzard

Fjellvåk er en større rovfugl i haukefamilien. Den er en av våre vanligste rovfugler på fjellet. I 2006 var fjellvåken regnet som nært truet på norsk rødliste, i 2010 ble den regnet som livskraftig og i 2014 ble den kåret som årets fugl, siden den har økt voldsomt. Økningen skyldes flere gode smågnager år.
Bildene av Fjellvåk´n her er tatt på Jæren (Rogaland)..


FJELLVÅK; - Rough-legged buzzard