Tekst

Photos from my Adventures in Norway and the rest of the World..

15. sep. 2019

JORDUGLE - Short-eared Owl

Photos taken from the west coast of Norway, Jæren, and in the north of Noway (Seiland)

Jordugle, fugleart i uglefamilien. Ca. 38 cm lang eller omtrent som kattugle, men den veier oftest mindre: 230–500 g. Jordugla er spraglet i rustbrunt og gulbrunt og vingespennet er ca. 1 m. De brunsvarte flekkene på håndsvingfjærene er store og dråpeformede (den ligner hornugle). Jordugla hekker hos oss så å si bare i smågnagerår, langs skoggrensen og i snaufjellet over hele landet, fra Vestlandet til Nord-Norge også langs kysten.

JORDUGLE; - Short-eared Owl

10. sep. 2019

MUSVÅK - Common Buzzard

Musvåk, fugleart i haukefamilien. Ligner fjellvåk og vepsevåk (særlig i flukten), og har bare tilhold i lavlandet. Hos alle tre artene kan hunnen være dobbelt så tung som hannen.
Musvåken lever hovedsakelig av smågnagere, slanger og frosk. Musvåken hekker i hele Europa og Sentral-Asia, i Norge på sørlige Østlandet, og meget spredt på Vestlandet og i Trøndelag, sjeldent nord til Saltdal. Musvåken har avtatt betydelig i antall etter ca. 1920. Trekkfugl, men kan en sjelden gang overvintre i kyststrøk i Sør-Norge. Totalfredet. En ringmerket musvåk i utlandet ble 25 år gammel.


MUSVÅK; - Common Buzzard
8. sep. 2019

FJELLVÅK - Rough-legged buzzard

Fjellvåk er en større rovfugl i haukefamilien. Den er en av våre vanligste rovfugler på fjellet. I 2006 var fjellvåken regnet som nært truet på norsk rødliste, i 2010 ble den regnet som livskraftig og i 2014 ble den kåret som årets fugl, siden den har økt voldsomt. Økningen skyldes flere gode smågnager år.
Bildene av Fjellvåk´n her er tatt på Jæren (Rogaland)..


FJELLVÅK; - Rough-legged buzzard

7. sep. 2019

HØNSEHAUK - Goshawk

Hønsehauk er en art i haukefamilien og inngår i slekten Accipiter. Slekten inngår i tribuset Accipitrini i underfamilien av hauker. Hele ti underarter aksepteres i øyeblikket, men det er stor usikkerhet knyttet til både disse og arten som sådan. Hønsehauken er uløselig valgt til skog, og da i første rekke storvokst og gammel barskog. I Norge er hovedutbredelsen sør for polarsirkelen, mens den blir mer og mer glissen desto lengre nord du kommer.
Her kommer noen bilder av Hønsehauken fra Jæren..


HØNSEHAUK; - Goshawk5. sep. 2019

SNØUGLE - Snowyowl

Var i Canada tidlig i fjor (2018), for andre gang.. Litt mer snø en vi hadde i 2016..
Så her kommer ett lite utvalg med bilder av den vakkre SNØUGLA..


SNØUGLE;-Snowy owl

Her ett bilde tatt med blix for og løfte opp lyset på ugla ved solnedgang..